Dezynsekcja Deratyzacja Dezynfekcja
Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM)


ZAKRES USŁUG     
– zwalczanie owadów biegających
(prusaki, karaluchy, pchły, mrówki faraona, rybiki, gryzki, pluskwy i inne),
– zwalczanie owadów latających
(muchy, komary, meszki, osy, szerszenie,  i inne),
– zwalczanie szkodników drewna,
– zwalczanie szkodników magazynowych
(wołek, spichrzel, trojszyk, strąkowiec, mkliki, omacnice i inne),


DERATYZACJA
– zwalczanie gryzoni w domach
– zwalczanie gryzoni w firmach i obiektach uzyteczności publicznej
– zwalczanie gryzoni na terenach zielonych
Dodatkowo:
– ochrona posesji przed kretami i kunami


DEZYNFEKCJA
– dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
– dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu,
– dezynfekcja obiektów kwaterunkowych
(materace, pokoje hotelowe i inne),
– odkażanie pomieszczeń, środków transportu, śmietników itp.
(bakterie, wirusy, grzyby i inne)


DEODORYZACJA

– usuwanie przykrych zapachów
(powstałych na skutek pożaru, po zmarłym,rozkładających się nieczystościach
i pozostałościach organicznych, tytoniu, przepracowanych olejów, wilgoci itp.),


ZABEZPIECZENIA PRZED PTAKAMI

– montaż kolców,
– montaż siatek ochronnych  (parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony –
zabezpieczenia przeciwko siadaniu i gnieżdżeniu się PTAKÓW, przy dużych
wysokościach i ciężkim dostępie stosujemy techniki alpinistyczne)


ZAMGŁAWIANIE

– Zabiegi higieniczno sanitarne polegające na dezynsekcji i dezynfekcji
zakładów hodowli drobiu, ferm trzody chlewnej, obór dla bydła, zakładów uboju,
schronisk dla zwierząt, zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spożywczego,
i innych
przy wykorzystaniu środków ochrony roślin i wytwornic aerozolowych gorących
lub zimnych;
– wyjątkowa zdolność penetracji użytego środka,
– dokładne pokrycie powierzchni,
– trwałość osadu


Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IMP)

OFERUJEMY
wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich
monitoringu zgodnie z systemem GHP/GMP/HACCP
Działania w tym zakresie obejmują:

Przygotowanie indywidualizowanego Programy Zwalczania Szkodników, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, specyfiki technicznej Zakładu oraz jego otoczenia

Montaż i kontrolę zabezpieczeń monitorujących występowanie szkodników.

Wdrażanie procedur wewnętrznych odnoście występowania szkodników.Działania kontrole punktów krytycznych (z punktu widzenia występowania szkodników).

Działania interwencyjne ? zwalczanie występujących szkodników

Działania informacyjne i doradcze ? w tym szkolenia pracowników, w zakresie właściwych praktyk odnoście ograniczenia występowania szkodników.

Inne działania mające celu Zabezpieczyć zakład Przed szkodnikami