ddd certyfikaty
dyplom uniwersytet przyrodniczy
DYPLOM UKOŃCZENIA AKADEMII ROLNICZEJ w POZNANIU (OBECNIE UNIWESYTET PRZYRODNICZY)
kierunek: Ochrona Środowiska
tytuł: magister inżynier
certyfikat zwalczanie szkodników technicznych drewna
certyfikat zwalczanie szkodników technicznych drewna za pomocą produktu Xilix Gel
prowadzący szkolenie:prof dr hab. Stanisław Ignatowicz
prowadzący szkolenie:mgr inż. Ewa Sady
prowadzący szkolenie:Bartosz Lewandowski
certyfikat DDD
Świadectwo ukończenia kursu podstawowego z zakresu dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji

Kierownik naukowy szkolenia: dr. hab. Tadeusz Bakuła
Prezes PSPDDiD: mgr Wiktor Protas

certyfikat Regulacje Unijne w DDD
UCZESTNICTWO W KONFERENCJI: NOWE UNIJNE REGULACJE PRAWNE W DDD JAKO ELEMENT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Prezes PSP DDD: Zygmunt Jeszka
Wykładowca: Dr inż. Maciej Kadej
Komisja szkoleniowa: inż. Piotr Klawiter

certyfikat szkolenia techniki dostępu liniowego
Certyfikat technik dostępu liniowego
Prowadzący szkolenie: Instruktor Retownictwa Górskiego nr. III/15, Rafał Chrustek
certyfikat praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro kapsułkowych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świn
certyfikat praktyczne zastosowanie nowoczesnych preparatów mikro kapsułkowych w dezynsekcji oraz profesjonalna dezynfekcja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świn
prowadzący szkolenie: Mariusz Niemiec
prowadzący szkolenie: Krzysztof Karpiński
prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz
certyfikat zabiegi deratyzacyjne wykonane rodendycydami
certyfikat z zabiegów deratyzacyjnych wykonanych rodendycydami
prowadzący szkolenie: prof. dr hab.Stanisław Ignatowicz
prowadzący szkolenie: Wioleta Komuda
prowadzący szkolenie: Krzysztof Karpiński
certyfikat stosowanie środków ochrony roślin metoda fumigacji
Certyfikat szkolenia z zakresu środków ochrony roślin metodą funigacji
członek komisji: Krzysztof Krzystyniak
prowadzący szkolenie: prof dr hab. Stanisław Ignatowicz